Skrov och däck
Skrov och däck tillverkas i lokaler med kontrollerad miljö dygnet runt för garanterad uthärdning. Skrovet är uppbyggt som s.k. sandwichlaminat med 20 mm Divinycell som kärnmaterial. Divinycell består av 100 % slutna celler och kan följaktligen inte absorbera vatten som exempelvis balsa gör.

Syftet med att använda sandwichlaminat är i första hand att göra skrovet starkare och styvare, men det ger också en utmärkt värmeisolering, vilket gör att båten blir fri från kondens och därför mycket torr.

Ytterlaminatet är tillverkat av Isopolyester för att minimera risken för s.k. "böldpest". Rowing-vävar används i både ytter- och innerlaminat.

Skrovet är försett med ett kort kölsvin för uppsamling av ev. slagvatten. Båten har en bulbköl med ca. 48 % av kölvikten i bulben, vilket innebär att kölens tyngdpunkt hamnar långt ner och gör båten  styvare.

Scanner 361 har utanpåliggande blyköl som bultats till skrovet. Vid bordsgenomföringarna har vi tagit bort distansmaterialet och gjort laminatet massivt. Röstjärnsinfästningarna i skrovet består av ca. två meter långa balkar med två tvärskott, som plastats fast i skrovet. Hjärtstocken görs av en 60 mm massiv axel.

I akterspegeln finns en integrerad badplattform med badstege.

Däcket är uppbyggt på liknande sätt som ett sandwichlaminat. På flera ställen där däcksutrustning monterats, är dock laminatet massivt för att inte tryckas ihop när däcksbeslagen monteras.

Längst fram finns en rymlig ankarbox, som är tillräckligt djup för att erhålla nödvändig fallhöjd när ett ankarspel monteras. I sittbrunnen finns två luckor till rymliga aktre stuvutrymmen. På styrbords toft finns en lucka ner till ett mycket stort stuvutrymme. På babords toft finns också en lucka till ett grunt stuvutrymme för mindre föremål.