Om båten

Scanner 391 har ett lättdrivet skrov, vilket gör båten mycket snabb (LYS 1,25) utan att den blir svårhanterlig med en komplicerad rigg. Den är också mycket välbalanserad.

Scanner 391 har en partialrigg med bakåtsvepta spridare, vilket gör att backstag inte behövs för riggens säkerhet. Scanner 391:ans rigg är dimensionerad så att båten seglar bra med den självslående focken redan vid svaga vindar.

Seglingen sköts helt från sittbrunnen inklusive revningen med Seldéns Single-Line revsystem. I den bekväma sittbrunnen har rorsman mycket bra sikt föröver och kan lätt segla båten ensam.